از چقدر هم بیشتر – روخوانی

از چقدر هم بیشتر یک روز دوتا مارمولک به هم رسیدند. یکی سرخ سرخ بود، یکی سبز سبز. از دیدن همدیگر، اول دهانشان باز ماند…

امتحان – پایان سال – ۴

متن را بخوانید و به سوالها جواب دهید. دانستنی‌هایی درباره‌ی قورباغه قورباغه دوزیست است. این جانور در آب به دنیا می‌آید اما بیشتر عمرش را…

پوشاک – درک مطلب

سهراب و مهراب دوقلو هستند؛ اما سلیقه آنها با هم فرق دارد. مهراب همیشه لباسهایی با رنگهای تیره مثل قهوه ای و سورمه ای میپوشد،…

پارچه – درک مطلب

از سفر پارسال اصفهان، بیشتر از همه چاپ قلمکار و بریانی اصفهانی در یادم مانده است. مادر، همه را در بازار اصفهان آن قدر به…

پوشاک – گوش کنید

گوش کنید و گزینه مناسب را انتخاب کنید. فرزندِ حامد چه پوشیده است؟

کارهای روزانه – گوش کنید

گوش کنید و مشخص کنید در هر گفتگو افراد درباره‌ی کدام یک از کارهای زیر صحبت می‌کنند. شماره مناسب را کنار آن بنویسید.