ماجرای سیب قرمز – روخوانی

ماجرای سیب قرمز عصر یک روز پاییزی بود. ریزمیزو، موش کوچولو، یک سیب قرمز زیر درخت پیدا کرد. آخرین سیب درخت بود و کمی پلاسیده…

کیک امانتی – روخوانی

کیک امانتی یک روز صبح خرگوشک پای درخت سنجاب کوچولو آمد و گفت: «سلام فندقی! لطفاً این کیک سیب زمینی را آن بالا برایم نگه…

مارهایم – روخوانی

مارهایم روزی در دفتر یک مجله یک خانم نویسنده، پیش دوستش رفت و خودش را روی صندلی انداخت و گفت: «نمی دانی چه کاری دست…

لباس محلّی – روان‌خوانی

لباس در بسیاری از کشورها تنوع آب و هوایی وجود دارد. یعنی نوع آب و هوا در همه جا یکسان نیست. پوشاک مردم در نواحی…

سینما حقیقت – روان‌خوانی

سینما حقیقت سینما مانند سایر هنرها گونه های متنوعی دارد و یکی از این گونه ها سینمای مستند است. فیلم مستند، فیلمی پیرامون واقعیت است…

دلفین‌ها – روان‌خوانی

دلفین‌ها موجودات باهوشی هستند. آنها می‌توانند با هم صحبت کنند. البته دلفین‌ها به زبان خودشان و با حرکات بدن منظور خود را به یکدیگر می‌فهمانند…