سینما – جملات جاخالی

کلمات را با دقّت ببینید سپس به صفحه بعدی بروید و کلمه جاافتاده را بنویسید. نوشته را ارسال کنید.

المپیک – جملات جاخالی

کلمات را با دقّت ببینید سپس به صفحه بعدی بروید و کلمه جاافتاده را بنویسید. نوشته را ارسال کنید.

ادامه در مرورگر
برای نصب ضربه بزنید افزودن به صفحه اصلی
افزودن به صفحه اصلی
FarsiAmoozi را به صفحه اصلی اضافه کنید
نزدیک

برای تجربه ای بهینه در تلفن همراه، میانبر FarsiAmoozi را به صفحه اصلی تلفن همراه خود اضافه کنید

1) دکمه اشتراک گذاری را در نوار منوی مرورگر خود فشار دهید
2) "Add to Home Screen" را فشار دهید.