نگارش – مشخصات سفر

یک بند (پاراگراف) درباره مشخصات یکی از سفرهایی که رفته‌اید بنویسید. نوشته خود را بفرستید.

گردش علمی – نگارش

نوشته ای درباره آخرین گردش علمی (trip) که با مدرسه و با وسایل نقلیه عمومی (اتوبوس، قطار و …) رفتید بنویسید. نوشته خود را ارسال…

وسایل نقلیه – نگارش

۱ – در یک بند (پاراگراف) بنویسید هر روز با چه وسیله‌ای و از چه راهی به مدرسه می‌روید و بر می‌گردید. ۲- نقشه راه…

سفر تاریخی – نگارش

گزارشی کوتاه درباره یکی از سفرهای خود به یک شهر دیدنی بنویسید و به در آن به سوالات زیر پاسخ دهید. چند وقت پیش به…

نگارش – گمرک

یک سفر خارجی خود را به خاطر بیاورید (مثلا سفر به تهران). تمام کارهایی را که از لحظه نشستن هواپیما در فرودگاه انجام داده اید…

خانه من – نگارش

دوست شما می‌خواهد برای اولین بار به خانه شما بیاید به او آدرس بدهید (مسیرها را بنویسید) و کروکی (نقشه – map) بکشید. نوشته خود…