بازگشت به دوره

آموزش الفبای فارسی با فیلم و بازی

0% تکمیل شده
0/0 مرحله
 1. بخش کردن کلمات
  3 فعالیت‌
 2. نشانه «آ ا»
  2 فعالیت‌
 3. نشانه «بـ ب»
  5 فعالیت‌
 4. نشانه «د»
  1 فعالیت
 5. نشانه «اَ ــَـ»
  6 فعالیت‌
 6. نشانه «مـ م»
  10 فعالیت‌
 7. نشانه «سـ س»
  8 فعالیت‌
 8. نشانه «او و»
  8 فعالیت‌
 9. نشانه «تـ ت»
  7 فعالیت‌
 10. نشانه «ر»
  8 فعالیت‌
 11. نشانه «نـ ن»
  9 فعالیت‌
 12. نشانه «ایـ یـ ی ای»
  7 فعالیت‌
 13. نشانه «ز»
  10 فعالیت‌
 14. نشانه «اِ ـِ ـه ه»
  10 فعالیت‌
 15. «کسره ربط»
  1 فعالیت
 16. نشانه «ای مستقل»
  1 فعالیت
 17. نشانه «شـ ش»
  5 فعالیت‌
 18. آموزش نشانه «یـ ی»
  9 فعالیت‌
 19. آموزش نشانه «ای مخفی»
 20. نشانه «اُ ـُ»
  8 فعالیت‌
 21. آموزش نشانه «کـ ک»
  7 فعالیت‌
 22. آموزش نشانه «و»
  7 فعالیت‌
 23. آموزش نشانه «پـ پ»
  7 فعالیت‌
 24. آموزش نشانه «گـ گ»
  7 فعالیت‌
 25. نشانه «یِ چسبی» و «ـِ چسبی»
  1 فعالیت
 26. آموزش نشانه «فـ ف»
  5 فعالیت‌
 27. آموزش نشانه «خـ خ»
  5 فعالیت‌
 28. آموزش نشانه «قـ ق»
  5 فعالیت‌
 29. آموزش نشانه «لـ ل»
  9 فعالیت‌
 30. آموزش نشانه «جـ ج»
  5 فعالیت‌
 31. آموزش حرف «هـ ـهـ ـه ه»
  6 فعالیت‌
 32. آموزش نشانه «خوا -> خا»
  5 فعالیت‌
 33. آموزش نشانه «چـ چ»
  6 فعالیت‌
 34. نشانه ـُ استثنا
  5 فعالیت‌
 35. آموزش نشانه «ژ»
  5 فعالیت‌
 36. آموزش نشانه «تشدید»
  5 فعالیت‌
 37. آموزش نشانه «صـ ص»
  5 فعالیت‌
 38. آموزش نشانه «عـ ـعـ ـع ع»
  5 فعالیت‌
 39. نشانه «ذ»
  5 فعالیت‌
 40. آموزش نشانه «ثـ ث»
  5 فعالیت‌
 41. آموزش نشانه «حـ ح»
  5 فعالیت‌
 42. آموزش نشانه «ضـ ض»
  5 فعالیت‌
 43. آموزش نشانه «ط»
  5 فعالیت‌
 44. آموزش نشانه «غـ ـغـ ـغ غ»
  5 فعالیت‌
 45. آموزش نشانه «ظ»
  5 فعالیت‌
 46. آموزش جدول الفبای فارسی
YouTube player
تمرین‌‌ها و بازی‌های نشانه «د»
0% تکمیل شده 0/1 مرحله

آموزش خواندن و نوشتن حرف «د» با صدای d در زبان فارسی همراه با تمرین دیکته و روخوانی کلمات و جملات فارسی

نشانه د – آموزش حرف دال در زبان فارسی با فارسی آموزی

حرف دال یکی از حروف الفبای فارسی است که این حرف در آواشناسی، جزو واک‌های زبان دندانی بسته و گویا محسوب می‌شود. این حرف از زبان فارسی تنها به یک صورت نوشته می‌شود و دارای نشانه اول و غیر اول نیست؛ بنابراین یادگیری و آموزش این حرف از زبان فارسی، بسیار آسان بوده و با استفاده از شعرهای آسان، نقاشی، بازی‌های تعاملی، نرم افزارهای آنلاین و دیگر روش‌ها، می‌توان اموزش حرف د الفبای فارسی را به سادگی به کودکان انجام داد.

اموزش حرف د الفبای فارسی با استفاده از نویسه آن

در آموزش حروف الفبای فارسی، ابتدایی‌ترین و اصلی‌ترین قدم برای یادگیری، یادگیری نویسه آن حرف است. نوشتن حرف د را می‌توانید با مثال‌ها و روش‌های بسیاری به کودک خود نشان دهید. آسان‌ترین روش برای آموزش حرف د به کودک این است که به کمک دست‌هایتان طرز نوشتن را برای آن‌ها ساده کنید. دست‌هایتان را از قسمت کف دست به هم چسبانده و به شکل حرف د در آورید و از کودک بخواهید این شکل را بکشد. تکرار و تمرین برای نوشتن این حرف، مسلما باعث تسلط بیشتر روی طرز نوشتن کودک می‌شود.

اموزش حرف د به کمک نقاشی به کودکان

حتما شما هم خوب می‌دانید که کودکان عاشق نقاشی هستند؛ از این رو می‌توان به کمک این روش، حرف دال را به آن‌ها آموخت. طریقه آموزش به روش نقاشی اینگونه است که حرف د را به شکل کلماتی درآورید که اول آن‌ها با حرف د شروع شود. به عنوان مثال می‌توانید حرف د را به شکل دست درآورید، تا کودک با دیدن این کلمه، حرف د را به یاد آورد. همچنین می‌توانید یک داس را برای کودک نقاشی کنید و به او نشان دهید که حرف اول کلمه داس د است. علاوه بر اینکه با استفاده از این روش، جایگاه حرف د را به کودک آموخته‌اید، تصویر آن را هم در در ذهن او ماندگار کرده‌اید. حالا می‌توانید از کلماتی استفاده کنید که حرف د آخر آن‌ها به کار می‌رود. یک سبد زیبا بکشید و به فرزندتان بگویید که حرف آخر این کلمه د است. 

آموزش حرف د با شعرهای ساده راحت‌تر می‌شود

شعر و داستان‌های کوتاهی که در قالب شعر بیان می‌شوند، یکی از بهترین روش‌های آموزش حروف الفبا، مخصوصا برای کودکان هستند. برای اموزش حرف د در الفبای فارسی، می‌توانید از شعری که در ادامه آورده‌ایم استفاده کنید.

د د د هستم            یک حرف از زبان فارسی‌ هستم
می‌خوای منو بشناسی؟            من فقط یه شکلی‌ هستم
اول و آخر میام           با همه من دوست هستم.

شما با استفاده از این نوع شعرهای کودکانه، می‌توانید آموزش این حرف را برای کودکانتان ساده‌تر و جذاب‌تر کنید. 

آموزش حرف د با بازی‌های تعاملی، روشی نوین و کارآمد است

بازی کردن عضو جدا نشدنی زندگی و دنیای کودکانه است که اگر از این روش، برای اموزش حروف الفبای فارسی استفاده کنید، مسلما شاهد نتایج فوق العاده‌ای خواهید شد. بازی‌های تعاملی الفبای فارسی، بازی‌هایی هستند که کودکان با استفاده از آن‌ها، حروف را بهتر یاد می‌گیرند و باعث آسان شدن مراحل یادگیری آن‌ها می‌شود. یکی از بازی‌هایی که می‌توانید برای یاد دادن حرف د به کودک استفاده کنید، بازی حس کن و حدس بزن است. در این بازی، حرف د را روی پشت کودک بنویسد و از او بخواهید این کلمه را حدس بزند. بازی بعدی را می‌توانید با استفاده از چند توپ کوچک انجام دهید، برای این بازی روی توپ‌های پلاستیکی کوچک حرف د و چند حرف دیگر که کودک آن‌ها را یاد گرفته بنویسید. بعد از نوشتن هر یک از این حروف روی توپ، حالا از کودک بخواهید حرف د را حدس بزند؛ در صورت درست بودن حدس کودک، او را تشویق کنید.

با آموزش آنلاین الفبای فارسی، یادگیری آسان‌تر می‌شود.

خواندن و نوشتن هرچه بیشتر حروف الفبای فارسی، کلید موفقیت برای یادگیری زبان فارسی است و مسلما هر چقدر تسلط بر یادگیری الفبا بیشتر باشد، پیشرفت و موفقیت دانش آموزان افزایش پیدا می‌کند. با پیشرفت علم و تکنولوژی و گسترش استفاده از تبلت و گوشی‌های هوشمند، امروزه شیوه آموزش حروف الفبای فارسی نیز دچار تغییراتی شده است و با استفاده از نرم افزارها و با استفاده از بازی‌ها، تصاویر جذاب، الفبای فارسی را می‌توان به سادگی به کودکان آموزش داد. فارسی آموزی یک سایت فوق العاده برای آموزش الفبای فارسی به کودکان و خصوصا کودکان ساکن کشورهای خارجی است. فارسی آموزی به دلیل درک و شناخت درستی که اساتید آن نسبت به اصول آموزشی دارند، تمامی حروف الفبا را با استفاده از روش‌های نوین و با استفاده از بهترین مدرسین به کودکان شما آموزش می‌دهد.